Rozdzielnice elektryczne NN

 • Rozdzielnice główne RGNN powyżej 4000A z pełnymi badaniami typu TTA
 • Rozdzielnice główne RG do 4000A z TTA
 • Szafy SZR (sieć – sieć, sieć – agregat)
 • Rozdzielnice administracyjne
 • Szafy serwerowe – IT
 • Rozdzielnice szpitalne – IT
 • Tablice licznikowe (typu ZELP)
 • Tablice licznikowe półpośrednie – RWE STOEN oraz inne
 • Rozdzielnice budowlane
 • Rozdzielnice sterownicze, np. wentylacyjne, kotłowni itp.
 • Złącza kablowe
 • Szafy licznikowe
 • Tablice mieszkaniowe typu TM

Wszystkie elektryczne rozdzielnice niskiego napięcia są montowane zgodnie z projektem przez wykwalifikowanych monterów elektryków. Przed dostarczeniem rozdzielnicy na budowę, każde urządzenie jest dokładnie sprawdzane, opisywane i odpowiednio zabezpieczone do transportu.