Kontakt

ELSAT 1 Sp. z o.o.sp.k.

ul.Rzemieślników 1
03-684 Warszawa

tel. +48 604 282 484

biuro@elsatsj.pl

NIP 5242902401
REGON 38629161

Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS